poduke-matematika-linija
Fulvio Sinti - instruktor
 

Obrt za poduke
"Sinti & Sinti"
vl. Fulvio Sinti
E. Barčića 9, Rijeka

  095/8066-444
 fulvio@sinti-poduke.hr
mariu@sinti-poduke.hr
  www.sinti-poduke.hr
 

Facebook

 

Google+

poduke-matematika-linija


Informacije i
rezervacije termina

mobitelom:
radnim danom i subotom
od 8:00 - 19:00

e-mailom:
svakim danom
od 0:00 - 24:00

 

FORMULE ZA INSTRUKCIJE

Materijali i formule na ovim stranicama su prvenstveno namijenjeni našim studentima i učenicima kao pomoć pri učenju i pisanju domaćih zadaća s instrukcija.


Formule iz matematike

  1. Pravila deriviranja i tablica derivacija
  2. Osnovna tablica integrala
  3. Limesi - osnovna pravila i tablični limesi
  4. Matrice i determinante
  5. Vektori
  6. Redovi
  7. Fourierovi redovi
  8. Trigonometrija
  9. Ravninska trigonometrija

 

 

 Fulvio Sinti, obrt za poduke "Sinti & Sinti", Rijeka - Instrukcije: Matematika, Operacijska istraživanja, Basic,...

Sva prava pridržana © 2011 Sinti & Sinti