poduke-matematika-linija
Fulvio Sinti - instruktor
 

Obrt za poduke
"Sinti & Sinti"
vl. Fulvio Sinti
E. Barčića 9, Rijeka

  095/8066-444
 fulvio@sinti-poduke.hr
  www.sinti-poduke.hr
 

Facebook

poduke-matematika-linija


Informacije i
rezervacije termina

mobitelom:
radnim danom i subotom
od 8:00 - 19:00

e-mailom:
svakim danom
od 0:00 - 24:00

 

POPIS PREDMETA

Studentima Pomorskog fakulteta dajemo poduke iz predmeta:

 • matematika
 • matematika 1
 • financijska matematika
 • matematika 2
 • operacijska istraživanja
 • primijenjena matematika

Za Tehnički fakultet dajemo kvalitetne instrukcije iz kolegija:

 • matematika 1
 • matematika 2
 • inžinjerska matematika

Studentima Građevinskog fakulteta dajemo instrukcije iz:

 • linearne algebre
 • matematičke analize I
 • matematičke analize II

Studente Veleučilišta u Rijeci podučavamo iz:

 • matematike
 • poslovne matematike
 • gospodarske matematike

Za Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji (Hotelijerski fakultet) dajemo instrukcije iz:

 • matematike
 • financijske matematike
 • matematičke analize
 • vjerojatnosti i kombinatorike
 • poslovnog odlučivanja

Studenti Ekonomskog fakulteta mogu zatražiti poduke iz kolegija:

 • matematika
 • financijska matematika
 • matematička analiza za ekonomiste

Tokom godine organiziramo kvalitetne pripreme za ispit
državne mature
iz matematike, osnovna i viša razina.

 

Za ostale fakultete i škole dajemo instrukcije iz matematike.

 Fulvio Sinti, obrt za poduke "Sinti & Sinti", Rijeka - Instrukcije: Matematika, Operacijska istraživanja...

Sva prava pridržana © 2011 Sinti & Sinti